Bảng giá

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói Basic

139.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 1GB
Băng thông 40GB
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Thông báo website
Bình luận Website & Facebook
Đa ngôn ngữ
Tích hợp SSL
Mã khuyến mãi
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Thông báo đơn hàng qua SMS Brandname
Thông báo đơn hàng qua Zalo OA
Thuộc tính và biến thể sản phẩm
Hỗ trợ quảng cáo Google Shopping tự động
Mua nhiều giá tốt
Quản lý tồn kho cơ bản
Hệ thống Affiliate
Bán hàng đa kênh (kết nối Sapogo)
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Gói Pro

223.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 3GB
Băng thông Không giới hạn
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Thông báo website
Bình luận Website & Facebook
Đa ngôn ngữ
Tích hợp SSL
Mã khuyến mãi
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Thông báo đơn hàng qua SMS Brandname
Thông báo đơn hàng qua Zalo OA
Thuộc tính và biến thể sản phẩm
Hỗ trợ quảng cáo Google Shopping tự động
Mua nhiều giá tốt
Quản lý tồn kho cơ bản
Hệ thống Affiliate
Bán hàng đa kênh (kết nối Sapogo)
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Gói Enterprise

473.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 5GB
Băng thông Không giới hạn
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Thông báo website
Bình luận Website & Facebook
Đa ngôn ngữ
Tích hợp SSL
Mã khuyến mãi
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Thông báo đơn hàng qua SMS Brandname
Thông báo đơn hàng qua Zalo OA
Thuộc tính và biến thể sản phẩm
Hỗ trợ quảng cáo Google Shopping tự động
Mua nhiều giá tốt
Quản lý tồn kho cơ bản
Hệ thống Affiliate
Bán hàng đa kênh (kết nối Sapogo)
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Gói Basic

139.000đ / tháng

Dùng thử
Gói Pro

223.000đ / tháng

Dùng thử
Gói Enterprise

473.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 1GB 3GB 5GB
Băng thông 40GB Không giới hạn Không giới hạn
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Thông báo website
Bình luận Website & Facebook
Đa ngôn ngữ
Tích hợp SSL
Mã khuyến mãi
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Thông báo đơn hàng qua SMS Brandname
Thông báo đơn hàng qua Zalo OA
Thuộc tính và biến thể sản phẩm
Hỗ trợ quảng cáo Google Shopping tự động
Mua nhiều giá tốt
Quản lý tồn kho cơ bản
Hệ thống Affiliate
Bán hàng đa kênh (kết nối Sapogo)
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Chọn mẫu giao diện Chọn mẫu giao diện Chọn mẫu giao diện

* Gói dịch vụ được bán theo năm và tối thiểu 1 năm