Quản lý tài khoản

Hướng dẫn quản lý tài khoản website iTop

Thay đổi mật khẩu ADMIN website iTop

2020-04-29 17:01:21

Hướng dẫn bạn thay đổi mật khẩu ADMIN website iTop

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu website iTop

2020-05-02 16:37:27

Đây là hướng dẫn đăng nhập website iTop lần đầu dành cho khách hàng mới sử dụng website của IMGroup

Hướng dẫn tạo mật khẩu mới khi quên mật khẩu website iTop

2020-05-02 17:30:49

Hướng dẫn tạo mật khẩu mới khi quên mật khẩu website iTop

Hướng dẫn xóa dữ liệu ban đầu website iTop

2020-05-02 17:48:42

Hướng dẫn xóa dữ liệu ban đầu website iTop

Hướng dẫn xem thời hạn sử dụng, gói web và dung lượng website iTop

2020-05-02 18:06:17

Hướng dẫn xem thời hạn sử dụng, gói web và dung lượng website iTop

Quản lý các tài khoản admin khác trong website iTop

2020-05-18 19:21:33

Hướng dẫn cách tạo tài khoản, phân quyền và quản lý các tài khoản admin khác trong website iTop