Quản lý menu

Hướng dẫn quản lý menu website iTop

Các thể loại menu của website iTop và cách sử dụng

2020-05-11 12:03:43

Các thể loại menu của website iTop và cách sử dụng

Hướng dẫn tạo cây menu chuẩn seo website iTop

2020-05-12 16:13:15

Hướng dẫn tạo cây menu chuẩn seo website iTop để tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng khi sử dụng web

Cách tạo menu giới thiệu doanh nghiệp website iTop

2020-05-18 10:09:17

Cách tạo menu giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp và tin cậy với website iTop

Hướng dẫn tạo Danh mục sản phẩm website iTop

2020-05-18 14:48:01

Hướng dẫn bạn cách tạo Danh mục sản phẩm, phần danh mục sản phẩm nằm bên cột trái ở 1 số giao diện của website iTop

Quản lý Menu

2019-07-11 13:40:51

Nếu ví website là một cửa hàng, thì Menu chính là cách bạn sắp xếp từng quầy hàng/khu vực phân loại hàng hóa. Một menu hợp lý, dễ hiểu sẽ giúp khách hàng của bạn dễ dàng hơn trong việc mua sắm, tăng trải nghiệm người dùng, thúc đẩy quá trình mua hàng nhanh chóng hơn