Quản lý tên miền

Quản lý tên miền website iTop cho phép bạn tự gắn tên miền vào website cũng như cách xác minh tên miền quốc tế khi mới mua lần đầu

Hướng dẫn xác minh domain quốc tế

2020-07-29 21:43:30

Bài viết này hướng dẫn Anh chị cách xác minh domain quốc tế, nếu Anh chị không xác minh thì domain sẽ bị khóa, cần phải xác minh mới có thể tiếp tục sử dụng.

Cấu hình tên miền cho website iTop

2020-08-04 15:49:25

Hướng dẫn bạn cách tự cấu hình tên miền cho website iTop