Trỏ tên miền từ GoDaddy

Truy cập trang quản trị tên miền của GoDaddy và nhập thông tin tài khoản. Trong phần Domain Manager (Quản lý tên miền), click vào tên miền bạn đang muốn trỏ. Kéo xuống phần Additional Setting (Thiết lập bổ sung) và chọn Manage DNS:

  1. Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: @

Type (Loại): A

Value (Giá trị): IP (Ví dụ: 171.244.29.101 )

Dãy IP này sẽ được IMGroup gửi bạn để cấu hình IP về website !

Host record: www

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): TÊN MIỀN (Ví dụ: imgoup.vn )

Lưu ý: Do mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có giao diện khác nhau nên nếu bạn không làm theo được như hướng dẫn bên trên, có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp tên miền của bạn

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC