Trỏ tên miền từ Namecheap

Truy cập tài khoản của bạn ở https://ap.www.namecheap.com/, mục Account > Domain List

Bạn chọn tên miền muốn cập nhật bản ghi, bấm chọn nút để truy cập phần quản lý tên miền đó

Chọn mục Advanced DNS > Add New Record để thao tác tạo bản ghi tên miền

Trỏ tên miền chính

Host record: @

Type (Loại): A

Value (Giá trị): IP (Ví dụ: 171.244.29.101 )

Dãy IP này sẽ được IMGroup gửi bạn để cấu hình IP về website !

Host record: www

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): TÊN MIỀN (Ví dụ: imgoup.vn )

Lưu ý: Do mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có giao diện khác nhau nên nếu bạn không làm theo được như hướng dẫn bên trên, có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp tên miền của bạn

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC