Quản lý giao diện

Quản lý giao diện website iTop sẽ giúp bạn biết cách thay đổi màu sắc, font chữ mặc định và hình nền website

Thay đổi font chữ mặc định website iTop

2020-06-19 15:11:50

Thay đổi font chữ mặc định website iTop

Tùy chỉnh giao diện website iTop

2019-07-09 10:26:40

Website trong hệ thống iTop có đặc điểm cực kỳ dễ sử dụng và tùy biến. Hướng dẫn Tùy chỉnh giao diện dưới đây sẽ cho phép admin có thể thay đổi giao diện chung của website, bao gồm: màu sắc, hình ảnh, kiểu dáng…