Kết nối công cụ bên ngoài

Kết nối công cụ bên ngoài website iTop hướng dẫn cài đặt các công cụ của bên thứ 3 từ Google, Ladipage, Tawkto, Metu,...

Hướng dẫn sử dụng email server trên outlook

2023-10-20 14:32:56

Hướng dẫn sử dụng email server trên outlook Zcom

Submit bài viết mới với Google Search Console

2020-07-17 17:02:47

Hướng dẫn bạn submit bài viết mới với Google thông qua công cụ Google Search Console

Hướng dẫn khai báo website iTop với Google

2020-07-19 15:20:17

Hướng dẫn bạn cách khai báo website iTop với Google thông qua công cụ Google Search Console để website lên top nhanh nhất

Cách chèn logo "Đã thông báo Bộ Công Thương" vào website iTop

2020-07-19 16:22:48

Chèn logo "Đã thông báo Bộ Công Thương" vào footer của website iTop để tăng độ trust cho website

Cài DMCA vào website để bảo vệ bản quyền bài viết

2020-07-20 21:33:26

Bảo vệ bản quyền bài viết trên website iTop với công cụ DMCA

Cài mã chống copy cho website iTop

2020-07-20 22:00:32

Hướng dẫn bạn cài mã chống copy cho website iTop để bảo vệ bản quyền tốt hơn

Cài đặt Metu vào website iTop

2020-07-27 22:52:15

Hướng dẫn cài đặt thanh công cụ Metu vào website iTop

Cách share tài khoản Google Search Console

2020-07-29 16:24:54

Hướng dẫn cách share và bỏ share tài khoản Google Search Console cho 1 email khác để phân quyền quản lý tài khoản.

Cách xoá link lỗi trong Google Search Console

2020-07-29 17:02:16

Hướng dẫn cách xoá link lỗi trong Google Search Console

Thông báo website với Bộ Công Thương

2020-07-29 22:32:33

Hướng Dẫn Cách Thức Thông Báo Website Với Bộ Công Thương

Cài mã Google Analytics vào website iTop

2020-07-30 17:20:58

Hướng dẫn bạn cài Cài Google Analytics vào website iTop để theo dõi thống kê truy cập

Cài đặt Tawkto cho website iTop

2020-07-30 21:29:15

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng live chat giúp bạn tương tác trực tiếp khách hàng trên web

Cài đặt các liên kết mạng xã hội cho website iTop

2020-07-30 23:23:55

Cài đặt các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram,... cho website iTop

Cài mã Remarketing Google vào website iTop

2020-08-03 21:19:38

Cài đặt mã Google Remarketing vào website iTop để thu thâp khách hàng vào website sử dụng cho mục đích quảng cáo remarketing

Cài mã Facebook Pixel vào website iTop

2020-08-03 22:24:58

Hướng dẫn cài mã Facebook Pixel để sử dụng cho mục đích Retargeting trên Facebook

Hướng dẫn tích hợp SAPOGO vào website iTop

2020-12-28 12:02:58

Hướng dẫn tích hợp SAPOGO vào website iTop

Hướng dẫn cấu hình eSMS vào website iTop

2021-04-23 09:55:15

Tích hợp gửi tin nhắn ZALO bằng dịch vụ của eSMS

Hướng dẫn cài mã chat Fanpage Facebook vào website iTop

2021-05-24 16:55:57

Hướng dẫn cài mã chat Fanpage Facebook vào website iTop