Hướng dẫn sử dụng email server trên outlook

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào File

Bước 2: Chọn Add Account

Bước 3: Trong cửa sổ Add New Account chọn Manually configure....

Bước 4: Tại cửa sổ Choose Service chọn POP or IMAP

Nhập vào các thông tin cấu hình, sau đó click More Setting:
Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: user@domain.com
Account Type: Chọn POP3 hoặc IMAP
Incoming Mail server và Outgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email xem hướng dẫn bên dưới để lấy.
User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
Password: Mật khẩu được quản trị cấp

Link đăng nhập email: https://cpanel01mh-han1.cloudnetvn.com:2096/

ID và Pass anh chị lấy từ mail admin cấp.

Sau khi đăng nhập anh chị kéo xuống Mail Client Manual Settings 

Sẽ có MÁY CHỦ GỬI ĐẾN VÀ MÁY CHỦ GỬI ĐI. 

Anh chị coppy và gán vào 

Incoming Mail server là máy chủ gửi đến.

Outgoing Mail server là máy chủ gửi đi.

Sau khi coppy dán xong. Anh chị chọn More Settings... 

Chọn Outgoing Sever

 - Check vào Ô như hình bên dưới.

Chọn Odvanced

 Sau đó Anh chị chọn và điền y như hình bên dưới. 

Sau khi bấm Ok mình chờ chút. Khi hiện ra 2 dấu Tích xanh là đã hoàn tất.

 

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC