Quản lý vận chuyển

Liên kết website với các đơn vị vận chuyển như Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Topship để tự đông hóa việc giao hàng trong phần quản lý vận chuyển website iTop

Hướng dẫn tích hợp tính năng Giao Nhận Tự Động trên iTop.website

2019-07-02 14:43:32

Hệ thống website iTop cho phép bạn tích hợp và quản lý việc vận chuyển các đơn hàng thông qua các đơn vị vận chuyển uy tín như Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiện hay ứng dụng vận chuyển tích hợp Topship.

Hướng dẫn tích hợp tính năng Giao Hàng Nhanh trên website iTop

2019-06-26 15:41:50

Chủ shop/chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý từ khâu tư vấn/ bán hàng/  giao hàng ngay trên cùng một hệ thống website iTop