Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng website iTop cho phép bạn quản lý tệp data khách hàng, liên hệ từ khách hàng, bình luận và danh sách email nhận tin

Cấu hình bình luận website iTop

2020-06-24 17:00:50

Hướng dẫn cách cấu hình bình luận trong website iTop một cách dễ dàng

Cấu hình danh sách email nhận tin website iTop

2020-06-24 20:06:14

Cấu hình danh sách email nhận tin website iTop

Cách xem liên hệ từ khách hàng trong website iTop

2020-06-24 20:41:55

Hướng dẫn bạn cách xem liên hệ từ khách hàng trong website iTop

Quản lý danh sách khách hàng (CRM) website iTop

2020-06-24 21:23:30

Quản lý danh sách khách hàng hay gọi tắt là CRM trong website iTop