Landing page

Landing page website iTop hướng dẫn bạn sử dụng nền tảng landing page có sẵn của website cũng như tích hợp nền tảng của Ladipage vào website

Hướng dẫn đặt landingpage làm trang chủ

2019-07-09 11:01:12

Tính năng đặt Landingpage làm trang chủ cho phép chủ shop/chủ doanh nghiệp có thể tùy biến ấn tương đầu tiên mà khách hàng nhận được khi truy cập website. Hãy tận dụng tính năng này cho việc nhấn mạnh các chương trình ưu đãi đặc biệt, giới thiệu sản phẩm mới ra mắt, hoặc chạy các sự kiện ngắn hạn cho doanh nghiệp