Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng website iTop giúp bạn cấu hình các vấn đề liên quan đến việc bán hàng như: bản đồ cửa hàng, cấu hình thanh toán, cấu hình giao nhận,...

Cấu hình địa chỉ cửa hàng

2020-07-02 19:50:54

Cấu hình địa chỉ cửa hàng website iTop

Thống kê bán hàng trong website iTop

2020-07-02 21:01:48

Thống kê bán hàng trong website iTop

Mua X tặng Y trong website iTop

2020-07-02 21:48:17

Mua X tặng Y trong website iTop cho phép Admin tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng

Tạo quảng cáo Google Shopping với website iTop

2020-07-05 14:55:55

Hướng dẫn bạn tạo quảng cáo Google Shopping với website iTop nhanh chóng

Hướng dẫn tạo mã khuyến mãi trong website iTop

2020-07-06 16:20:17

Hướng dẫn tạo mã khuyến mãi trong website iTop để tăng doanh số

THÊM SẢN PHẨM LIÊN QUAN TRONG BÀI VIẾT WEBSITE ITOP

2020-07-06 16:33:50

Thêm sản phẩm liên quan ngay trong bài viết của website iTop để khách hàng có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm sau khi đọc xong bài viết

Cấu hình bán hàng trong website iTop

2020-07-07 17:02:39

Cấu hình bán hàng trong website iTop bao gồm các phần như: Cấu hình chung, cấu hình thanh toán, cấu hình vận chuyển,...

Quản lý đơn hàng website iTop

2020-07-14 16:46:40

Tính năng quản lý đơn hàng website iTop cho phép ADMIN theo dõi nhanh các đơn hàng dựa vào các trạng thái của đơn hàng

Thông báo đơn hàng mới bằng tin nhắn với website iTop

2020-07-15 16:41:15

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn website iTop

Tính năng MUA NHIỀU GIÁ TỐT website iTop

2020-07-21 19:43:31

Giúp bạn cấu hình các mức giá khác nhau khi khách hàng mua sản phẩm theo số lượng lớn

Tùy biến thuộc tính sản phẩm và giá website iTop

2020-07-23 11:14:52

Giúp bạn tùy biến giá khác nhau cho các loại thuộc tính khác nhau như size, màu sắc,...