Thống kê bán hàng trong website iTop

Chức năng thống kê bán hàng trong website iTop cho phép thống kê số đơn hàng, tổng doanh thu và chi tiết sản phẩm bán ra theo ngày / tuần / tháng
Trong Nội dung website, vào Quản lý bán hàng => Thống kê bán hàng để xem Thống kê bán hàng.

1/ Chọn dạng biểu đồ:

Có hai dạng biểu đồ: dạng đường kẻ và dạng cột
Để chọn dạng biểu đồ, bạn nhấp vào chức năng chọn biểu đồ ở góc phải phía trên màn hình

 

- Biểu đồ đường kẻ:

- Biểu đồ dạng cột:

2/ Bộ lọc

- Lọc theo ngày bắt đầu và ngày kết thúc, hoặc có thể lọc nhanh theo ngày / tuần / tháng

- Loại đơn hàng: có thể lọc tất cả đơn hàng hoặc lọc theo trạng thái đơn hàng (đơn hàng mới, đã xác nhận, đang vận chuyển, hoàn tất, đơn hàng bị hủy)

- Tìm kiếm theo email khách hàng và tài khoản nhân viên

3/ Thống kê số lượng đơn hàng
Ví dụ biểu đồ lọc theo ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

- Bao gồm mốc số lượng đơn hàng và mốc thời gian
- Thể hiện tổng số đơn hàng có trong khoảng thời gian đó
- Mỗi điểm mốc ngày thể hiện trên đường cho biết có bao nhiêu đơn hàng tương ứng theo mốc. 


4/ Thống kê doanh thu
Ví dụ biểu đồ lọc theo ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

- Bao gồm mốc doanh thu và mốc thời gian
- Thể hiện tổng doanh thu có trong khoảng thời gian đó
- Mỗi điểm mốc ngày thể hiện trên đường cho biết số doanh thu tương ứng theo mốc. 

 

5/ Thống kê sản phẩm bán ra
Ví dụ biểu đồ lọc theo ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

- Bao gồm tên sản phẩm, tổng số lượng được bán ra của sản phẩm, đơn giá và tổng thành tiền của mỗi sản phẩm.  
- Click vào tên của sản phẩm để xem chi tiết thống kê của sản phẩm đó: 

Filter trong Thống kê sản phẩm bán ra
- Có thể nhập tìm kiếm theo tên sản phẩm và số lượng bán ra 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC