Trỏ tên miền về website iTop của IM Group

Để trỏ tên miền của bạn về website iTop của IM Group, bạn đăng nhập vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và thêm 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của website IM Group.

Host record: www

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): tên miền 

( ví dụ: imgroup.vn)

 

Host record: @

Type (Loại): A

Value (Giá trị): 171.244.29.101

Dãy IP này sẽ được IMGroup gửi bạn để cấu hình IP về website !

 

Lưu ý: Do mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có giao diện khác nhau nên nếu bạn không làm theo được như hướng dẫn bên trên, có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp tên miền của bạn

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC