Trỏ tên miền từ Nhân Hòa

Truy cập trang quản trị tên miền của Nhân Hòa và nhập thông tin tài khoản: https://zonedns.vn/

  1. Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: www

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): Tên miền ( ví dụ: imgroup.vn)

Host record: @

Type (Loại): A

Value (Giá trị): IP ( Ví dụ: 171.244.29.101 )

Dãy IP này sẽ được IMGroup gửi bạn để cấu hình IP về website !

Lưu ý: Do mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có giao diện khác nhau nên nếu bạn không làm theo được như hướng dẫn bên trên, có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp tên miền của bạn

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC