Quản lý điều hướng bài viết website iTop

Tính năng điều hướng bài viết trong website iTop cho phép thu hút người xem đọc tiếp những nội dung/sản phẩm liên quan, giúp tăng thời lượng trên site, tăng khả năng bán hàng.

Để tạo điều hướng bài viết, ta làm theo hướng dẫn sau: 

Tạo điều hướng bài viết

-    B1: Trong Nội dung website, chọn Quản lý bài viết
-    B2: Chọn Điều hướng bài viết
-    B3: Chọn Thêm điều hướng

❖    Trạng thái ẩn/hiện 

Trạng thái ẩn hiện bài viết 

Trạng thái ẩn hiện bài viết

Admin có thể thiết lập cho hiện điều hướng bằng cách tích chọn vào chữ Hiện (1), hoặc Ẩn khi bỏ tích chọn. Ngoài ra Admin có thể tạo thời gian hiện/ẩn điều hướng khi chọn icon Lịch (2), sau đó click vào ô lịch (3).

❖    Tùy chọn điều hướng

Tùy chọn điều hướng

Tùy chọn điều hướng

Tùy chọn áp dụng điều hướng cho:
-    Tất cả bài viết: điều hướng sẽ xuất hiện trong tất cả bài viết
-    Tùy chọn bài viết: điều hướng chỉ xuất hiện trong bài viết được chỉ định (chỉ định được bài viết sau khi lưu lại) 

Lưu điều hướng

Lưu điều hướng

Chọn Lưu để tạo điều hướng, hoặc Hủy để hủy thao tác.

Nếu áp dụng điều hướng cho bài viết nhất định, sau khi chọn Lưu thì sẽ xuất hiện mục chọn Bài viết chỉ định:

Kết quả sau khi thiết lập điều hướng trên bài viết:

Kết quả điều hướng

Kết quả điều hướng

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC