Quản lý nhóm bài viết website iTop

Giống như đối với sản phẩm, Nhóm tin tức bao gồm 8 nhóm được tạo sẵn, cho phép admin có quyền chỉnh sửa và cấu hình nhóm. Có 2 loại nhóm điều kiện và 6 loại nhóm tự chọn. Có thể tùy chỉnh đổi tên cho tên nhóm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các thao tác liên quan tới nhóm bài viết.

Lưu ý: Nếu bạn cần tạo thêm nhóm bài viết thể loại Tự chọn để có thể tùy chọn bài viết ra ngoài trang chủ thì có thể gửi mail đến support@imgroup.vn để được kỹ thuật hỗ trợ nhé!

❖    Tùy chọn danh sách bài viết ở nhóm bài viết có loại nhóm Tự chọn

Tùy chọn bài viết ở nhóm tự chọn

-    B1: Nhấp nút Chọn bài viết, danh sách bài viết sẽ hiện ra
-    B2: Tích vào ô kế bên tên bài viết muốn chọn. Bài viết sẽ tự động xuất hiện trong list bên dưới. 

Sắp xếp theo thứ tự tùy thích

Có thể tùy chọn sắp xếp danh sách bài viết theo các kiểu sắp xếp như trong hình: 
●    Theo ngày: Từ mới đến cũ
●    Theo ngày: Từ cũ đến mới
●    Theo bảng chữ cái: A - Z.
●    Theo bảng chữ cái: Z - A.

Tìm kiếm nhanh vào xóa bài viết

Tìm kiếm nhanh vào xóa bài viết

Tìm kiếm nhanh bài viết trong danh sách ở  ô tìm kiếm. Chọn icon xóa bên cạnh tên bài viết để xóa bài viết

❖    Danh sách bài viết ở nhóm bài viết có loại nhóm Điều kiện
Ở loại nhóm này, điều kiện áp dụng cho tất cả bài viết

Sắp xếp nhóm bài viết có điều kiện

Có thể tùy chọn sắp xếp danh sách bài viết theo các kiểu sắp xếp như trong hình: 
●    Theo ngày: Từ mới đến cũ
●    Theo ngày: Từ cũ đến mới
●    Theo bảng chữ cái: A - Z.
●    Theo bảng chữ cái: Z - A.
●    Theo lượt xem giảm dần

Sau khi chỉnh sửa xong admin chọn nút Lưu để lưu lại thao tác.

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC