Bật / tắt hiện phí ship ở trang thanh toán website iTop

Tùy từng mặt hàng sản phẩm/dịch vụ khác nhau mà ở trang thanh toán sẽ cần hoặc không cần hiện phí ship.

Website iTop cho phép bạn chủ động bật/tắt hiện phí ship để bạn có thể thiết kế website phù hợp với ngành hàng của mình, tạo trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong giao diện thanh toán đặt hàng.

Người dùng có thể tùy chọn bật / tắt hiện phí ship ở ngoài trang thanh toán website iTop bằng cách truy cập vào trang admin, vào Cấu hình bán hàng => Cấu hình vận chuyển 

Có 3 phương thức vận chuyển có thể hiện ở trang thanh toán là Tự vận chuyển, Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm.
1/ Hiển thị phí Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm ở trang thanh toán 
Để hiển thị phí Giao hàng nhanh / Giao hàng tiết kiệm ở trang thanh toán cần thao tác như sau: 
Tắt phí ship Tự vận chuyển (đang ở trạng thái kích hoạt) bằng cách click vào nút để chuyển sang trạng thái Chưa kích hoạt

Màn hình sẽ chuyển sang trạng thái Chưa kích hoạt, đồng thời hiện thông báo cập nhật thành công. 

Click vào nút ở phí Tự vận chuyển để chuyển sang trạng thái chưa kích hoạt

Tiếp theo, click vào nút ở phí Giao hàng tiết kiệm và Giao hàng nhanh (đang ở trạng thái chưa kích hoạt) để chuyển sang trạng thái Đã kích hoạt và đồng thời hiện thông báo cập nhật thành công

Click vào nút để bật hiện phí ship Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm

Phí ship sẽ chuyển sang trạng thái Đã kích hoạt
 

Phí ship được bật thành công sẽ chuyển sang trạng thái Đã kích hoạt và hiện thông báo cập nhật thành công
Sau khi phí Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm được kích hoạt thành công, ở trang thanh toán sẽ hiện 2 phí ở dưới như hình minh hoạ

2/ Hiển thị phí Tự vận chuyển ở trang thanh toán
Ngược lại, để hiện phí Tự vận chuyển, ta cũng làm các bước kích hoạt phí Tự vận chuyển và tắt phí Giao hàng nhanh / Giao hàng tiết kiệm

Phí Tự vận chuyển hiển thị ở trang thanh toán khi được kích hoạt 
 

** Lưu ý: Nếu kích hoạt phí ship offline và online cùng lúc thì chỉ có phí offline hiện ở trang thanh toán. Phí vận chuyển online chỉ hiển thị khi phí offline được tắt đi. 


3/ Cấu hình vận chuyển sản phẩm và Địa chỉ cửa hàng để hiển thị phí ship ở trang thanh toán
Để hiển thị được phí ship cần dựa vô các yếu tố vận chuyển trong chi tiết sản phẩm khi Tạo sản phẩm hoặc Cập nhật sản phẩm và cấu hình Địa chỉ cửa hàng
Cấu hình vận chuyển sản phẩm
Trong trang Admin website iTop, vào mục Quản lý sản phẩm: 
Để tạo sản phẩm, chọn Tạo sản phẩm 

Tạo sản phẩm

Cập nhật sản phẩm

Để cập nhật sản phẩm, vào danh sách Tất cả sản phẩm, click vào sản phẩm cần cập nhật

Cập nhật sản phẩm

Ở mục Vận chuyển trong chi tiết sản phẩm, cần nhập các thuộc tính khối lượng (g/kg) hoặc độ dài - rộng - cao (cm/m) của sản phẩm. Bấm Cập nhật để lưu lại.

Cấu hình vận chuyển sản phẩm
 

Khi đặt mua sản phẩm trên website iTop, ở trang thanh toán, phí Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh, Tự vận chuyển sẽ dựa vô các thuộc tính vận chuyển đã cấu hình như trên để hiển thị được phí ship 

Phí ship hiển thị ở trang thanh toán
 

Nếu chưa cấu hình vận chuyển sản phẩm, ở trang thanh toán sẽ hiện thông báo xác nhận phí vận chuyển, có thể cấu hình trong mục Ngôn ngữ website 

Hiện thông báo nếu chưa cấu hình vận chuyển
 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Website iTop dễ sử dụng nhất và dễ lên top nhất

Nội dung được xây dựng bởi IM Group

Vui lòng đánh giá bài hướng dẫn này để IM Group hỗ trợ anh / chị tốt hơn

(*) NỘI DUNG CÙNG CHUYÊN MỤC